Lilla stugpaketet

Lilla stugpaketet är speciellt framtaget till de stugägare som har en grävd eller borrad brunn där vattnet inte är drickbart på grund av saltvatteninträngning (max 2000 PPM) eller andra föroreningar. Med lilla stugpaketet kan ni rena ert vatten till ett gott och friskt dricksvatten. Om ni inte har el vid stugan så fungerar Lilla stugpaketet även med solcellsanläggning.

Läs mer

Lilla stugpaketet