Konsument

Dricksvatten direkt från havet

Vill ni ha vatten till er fastighet med strandtomt? Varför risklera att borra en brunn då man med samma kostnad kan säkerställa att man alltid har ett gott och friskt dricksvatten. Med vårt sortiment av avsaltningssystem (RO- System) kan vi hjälpa er. Vi är exklusiv årterförsäljare av högklassiga RO-system från Spanska Peter Taboada, en av världens största leverantörer av RO-system. Ett RO-system tar vanligt havsvatten och filtrerar det med omvänd osmos; denna metod ge er ett gott och friskt dricksvatten direkt från havsvattnet.

vattenfilter, vattenfiltrering. Water filter, purification

Dricksvatten direkt från brunn eller kärr

Kommer ert färskvatten från en grävd brunn , borrad brunn eller rentutav från ett kärr? Vatten från dessa källor behöver oftast någon typ av filtrering eller rening för kunna få ett gott och friskt dricksvatten. Vi använder oss av ett antal olika metoder för att uppnå det bästa resultatet för just ert vatten.