Puhdasta & hyvää juomavettä kaikille

ALAND ADVANCED WATER TECHNOLOGY

Aland Advanced Water Technology (AAWT) on korkealaatuisten tuotteiden toimittaja vedenpuhdistukseen ja reaaliaikaiseen veden laadun seurantaan. Markkinoimme meriveden käänteisosmoosiin perustuvia vedenkäsittelylaitoksia, kaivoveden käsittelyyn tarkoitettuja ioninvaihtimia ja erilaisia ​​suodattimia.

Succén fortsätter!
Aland Advanced Water Technology, https://aawt.ax/ startar upp ett finskt företag med hemort Pargas inom kort.
Vi är bl.a. leverantörer av Peter Taboadas produkter i Finland och Sverige, och mycket mer.
Företaget har kapacitet att leverera, installera och underhålla vattenreningssystem i Åboland (för tillfället).
Vi levererar också större enheter för industrins och kommuners behov.
 
Menestys jatkuu!
Aland Advanced Water Technology, https://aawt.ax/ aloittaa kohta toimintaansa, Kotipaikkana Parainen.
Olemme m.m. Peter Taboadan  tuotteiden toimittaja Suomessa ja Ruotsissa, sekä paljon muuta.
Yrityksellä on valmius toimittaa, asentaa ja huoltaa vedenpuhdistusjärjestelmiä Turunmaassa (tällä hetkellä).
Toimitamme myös laajempia kokonaisuuksia teollisuuden ja kuntien tarpeisiin.